Prodhuesit dhe furnizuesit e sëmundjeve të kafshëve - Fabrika e sëmundjeve të kafshëve