Prodhuesit dhe furnizuesit e mikroorganizmave patogjene - Fabrika e mikroorganizmave patogjene

  • Pathogenic Microorganism detection kit

    Paket e zbulimit të mikroorganizmave patogjene

    Kjo seri është produkt i "NAVID", kompania mëmë e gjenit Janma.
    Ky produkt përdoret për zbulimin dhe shqyrtimin e shpejtë të mikroorganizmave patogjene që vijnë nga ushqimi si stafilokoku aureus, Escherichia coli O157: H7, listeria monocytogenes, vibrio parahaemolyticus, salmonella dhe bacil cereus.